Gyro Conference AS
 
 

For mer informasjon og påmelding til alle Gyro Conference konferanser - klikk her!
 


Gyro Conference as tilbyr rådgivning, idéutvikling, prosjektledelse og sekretariatstjenester og sørger for en profesjonell håndtering av arrangementer på nasjonalt og internasjonalt plan.

Gyro conference as er profesjonell samarbeidspartner for både organisasjoner og bedrifter. Våre oppdragsgivere får anledning til å konsentrere seg om det faglige innholdet i arrangementet mens Gyro conference tar seg av alle administrative oppgaver.

Vi kan også bistå oppdragsgiver med faprogram gjennom vårt eierselskap  Gyro as.

Selskapet ble etablert i 1990 og har i dag 12 fast ansatte i tillegg til en stab av timeansatte.Gyro Conference prosjektledere har bred erfaring innen planlegging og gjennomføring av kongresser, konferanser, arrangementer, idrettsarrangement med mer.
 

Medlem i MPI (Meeting Professionals International) og aksjonær i Oslo Promotion AS

 
Gyro Conference AS
Storgt 86
2601 Lillehammer
Tlf: 22 40 50 05
Fax: 22 40 50 01
Epost: post@gyroconference.no
  
English Select language: Norwegian Select language: Swedish